ნიკა 2004    

   
 
 

თქვენი პროექტით, ან

თქვენი სურვილით და ჩვენი პროექტით:

 

შ.პ.ს. ნიკა 2004-მა განაახლა ფეროშენადნობების წარმოება.ვაწარმოებთ ფეროსილიკომანგანუმს მარკით MnС17, სადაც მანგანუმის შემადგენლობა არის 72% ხოლო სილიციუმი 14-15%.
გვავქს საშუალება სურვილის შემთხვევაში ვაწრმოოთ ფეროსილიკომანგანუმი, მანგანუმის შემცველობით 60-65%.
ფეროსილიკომანგანუმი მარკით MnС17 (Mn-72%) ღირს 1100 აშშ დოლარი FCA-ს პირობით (განბაჟებული და ჩატვირთული ავტომანქანებში)

  • მექანიკური მოწყობილობების პროექტირება,

  • დამზადება და მონტაჟი,

  • შავი და ფერადი ლითონების ნაკეთობათა ჩამოსხმა!

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ელექტრორკალური ფეროშენადნობი ღუმელი კომპლექტში (ტრანსფორმატორი, მოკლე ქსელი, გამწოვი სისტემა, ამონაგი)

 

დეზინტეგრატორი:

 ფქვავს საათში 4-5 ტონამდე ხორბალს, სიმინდს, ქვიშას, პემზას, პერლიტს, კირქვას, ცემენტის კლინკერს და სხვადასხვა ზომის (0-10მმ) რკინისა და მანგანუმის მადანს;  აგრეთვე სხვადასხვა დანიშნულების ფხვიერ ნივთიერებებს. გამოყენების სფერო: საგზაო და სამშენებლო მასალები, მეტალურგიული, საღებავი, ქიმიური სამთო მადნების,ოქროს და ალმასის გადამუშავება-გამდიდრება. აგრეთვე საყოფაცხოვრებო და სწამრეწველო ნარჩენების გადამუშავება-უტილიზაცია.

 

 

სხვადასხვა ზომისა და ფორმის ფოლადისა და თუჯის სხმულები (ცემენტის წისქვილის ჯავშნები, ბურთულები და ასე შემდეგ)

 

 

ნედლეულის მიმწოდებელი მკვებავი-დოზატორი. 
 

 

შნეკი

ქვიშის გასარეცხი დანადგარი 4 ფრაქციანი

 

   

 

ქვიშის გასარეცხი დანადგარი 4 ფრაქციანი

 

 

ქვიშის გასარეცხი დანადგარი 4 ფრაქციანი

 

როტორული მსხვრევანა (დრაბილკა) 100მ3/სთ-ში წარმადობით

 

 

ქვიშის, ბალასტის გასაცრელი დანადგარი (გროხოტი) 70-80მ3/საათში წარმადობით. 

 

 

ელექტრო რკალური ფეროშენადნობი ღუმელის გრაფიტის ელექტროდის გადამშვები მექანიზმი. 

 

ქვიშის გასარეცხი

 

   
   
 

ქვიშის გასაცრელი დანადგარი 

 

ელექტრორკლაური ფეროშენადნობი ღუმელი

 

ელექტრორკალური ფოლადსადნობი ღუმელი კომპლექტში წარმადობით 3 ტონა.