ნიკა 2004    

   
 
 

შესრულებული პროექტები

  • საჩამომსხმელო წესით წარმოებული პროდუქცია (ფოლადის და თუჯის სხმულები)

  • მექანიკური წესით წარმოებული პროდუქცია (სხვადასხვა დეტალების მექანიკური დამუშავება)

  • წარმოებული მოწყობილობა-დანადგარები (ქვიშის სარეცხი, ქვიშის გასაცრელი, მსხვრევანა, მკვებავი, ფეროშენადნობი ღუმელი, ფოლადსადნობი ღუმელი, მკვებავი, შნეკი, ფეროშენადნობი ღუმელის გრაფიტის ელექტროდის ამწევ-დამწევი მექანიზმი და სხვა)